संग्रह - विषय : सामाजिक मानसशास्त्र

सामाजिक मानसशास्त्राच्या संदर्भात मतभिन्नता

लेखक - धनंजय मुळी

ओळख ’dissent’ या इंग्रजी शब्दामध्ये फक्त वेगळे मत किंवा विचार एवढेच अपेक्षित नाही, तर ही मतभिन्नता सर्वसाधारण किंवा अधिकृत मतापेक्षा वेगळे मत असलेली आहे. हा ’वेगळा आवाज’ बहुमतापेक्षा वेगळा किंवा अल्पमतातील आवाज आहे. “To dissent is democracy” असे म्हटले जाते ते या संदर्भातच. बहुमतापेक्षा वेगळे मत असणे, ते मांडता येणे आणि ते मांडण्यासाठी जागा असणे …
पुढे वाचा सामाजिक मानसशास्त्राच्या संदर्भात मतभिन्नता