संग्रह - विषय : विवेकानंद

दस्तावेज: स्वामी विवेकानंद ह्यांचे मित्रास पत्र

लेखक - स्वामी विवेकानंद

माझ्या प्रिय मित्रा, मला तुम्ही पाठवलेले पत्र अतिशय भावले आणि आपल्या मातृभूमीसाठी ईश्वर शांतपणे किती अद्भुत गोष्टी रचतो आहे हे कळल्यामुळे मला अत्यंत आनंद झाला. आपण त्याला वेदान्त म्हणा किंवा अन्य कोणतेही नाव द्या, पण सत्य हे आहे की धर्म आणि चिंतनाच्या क्षेत्रातील अखेरचा शब्द आणि ज्या स्थानावरून आपणास सर्व धर्म व पंथांचे प्रेमाने अवलोकन …
पुढे वाचा दस्तावेज: स्वामी विवेकानंद ह्यांचे मित्रास पत्र