फेअर अँड लव्हली

लेखक - निर्मला गर्ग

फेअर अँड लव्हलीची वार्षिक विक्री आहे आठ हजार कोटी

कवितेच्या पुस्तकाच्या छापल्या जातात फक्त तीनशे प्रती

 

फेअर अँड लव्हली = गोरा रंग

गोरा रंग = सुंदर दिसणे

सुंदर दिसणे = स्त्री होणे

 

स्त्री जी कविता लिहिते

स्त्री जी कविता वाचते

ती या फॉर्म्युल्याच्या बाहेर आहे

 

कविता

जोडलेल्या असतात एकत्र मुंग्यांसारख्या

समाजाची रचना बदलण्यासाठी

फेअर अँड लव्हली

दाखवत असते अंगठा त्या श्रमाला !

 

 

***

अनुवाद: चंद्रकांत पाटील

(पूर्वप्रसिद्धी : संगिनी – निवडक हिंदी स्त्रीकविता, सं. चंद्रकांत पाटील, मनोविकास प्रकाशन, २०१२)