कविता – जसे

लेखक - अरुण कमल

जसे

मला नाही ऐकू  येत खूपसे आवाज

मुंग्यांच्या साखर कुरतडण्याचा आवाज

पाकळ्या उमलतात एक-एक त्यांचा आवाज

गर्भात  पडतो जीवनाचा थेंब त्याचा आवाज

पेशी नष्ट होतात आपल्याच शरीरात त्याचा आवाज

 

या वेगातल्या, खूप वेगातल्या पृथ्वीच्या झंझावातात

मला ऐकू येत नाहीत खूप आवाज

तसंच तर

असणार त्याही लोकांचं

ज्यांना ऐकू येत नाही गोळ्या चालवण्याचे आवाज

तात्काळ

आणि विचारतात – कुठं आहे पृथ्वीवर किंकाळी ?

 

(अनुवाद  – सतीश काळसेकर)

 

नव्या वसाहतीत  या साहित्य अकादमीतर्फे २०११ साली प्रकाशित पुस्तकातून साभार