भाबडी परिभाषा

लेखक - सुजाता

‘जिथून सुरू होतं दुसऱ्याचं नाक

तिथेच माझ्या स्वातंत्र्याचा अंत होतो’

 

अशा तऱ्हेने स्वातंत्र्याला परिभाषित करताना

स्त्रियांचा विसर पडला

की

त्यांच्यापाशी नाकाहून अधिक

उन्नत जे काही आहे

त्याला तुम्ही स्वतःच्या स्वातंत्र्यात सामील करून घेतलं?

 

ईमेल: chokherbali78@gmail.com
मूळ हिंदी कविता समावर्तन फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकात प्रकाशित