विशेषांक

आजचा सुधारकच्या विशेषांकांची सूची
क्र. विषय महिना-वर्ष
नागरीकरण डिसेंबर 2004
आरोग्य सप्टेंबर 2006
जात – आरक्षण एप्रिल 2008
डार्विन ऑगस्ट 2009
अंधश्रद्धा निर्मूलन एप्रिल 2010
माहितीचा अधिकार ऑक्टोबर 2010
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एप्रिल 2011
मराठीकरण ऑक्टोबर 2011
मेंदू विज्ञान जून-जुलै 2012
१० ऊर्जा मार्च 2013
११ अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आणि व्यवहार ऑक्टोबर 2013
१२ जनुक संस्कारित अन्न (जी. एम. फूड) ऑगस्ट 2014
१३ गोवंश हत्या बंदी कायदाः वस्तुस्थिती जुलै 2015