शिफारस

  काही संग्राह्य पुस्तकं:
नाव लेखक
विवेकवाद दि. य. देशपांडे
तत्वज्ञानाच्या मूलभूत समस्या दि. य. देशपांडे
नीतीशास्त्राचे प्रश्न दि. य. देशपांडे
विवेकवाद, विज्ञान आणि तत्वज्ञान मे. पुं. रेगे
स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय मे. पुं. रेगे
इहवाद आणि सर्वधर्म समभाव मे. पुं. रेगे
जीवोत्पत्ती आणि नंतर नंदा खरे
उद्या नंदा खरे
विचारवंतांचा ईश्वर शरद बेडेकर
चराचर सृष्टी आणि ईश्वर शरद बेडेकर
विवेकीजनी ह्या मज जागविले प्र. ब. कुलकर्णी
भारतीय स्त्रीजीवन गीता साने
मानव आणि धर्मचिंतन रावसाहेब कसबे
विचार तरी कराल? नरेंद्र दाभोलकर
नवे जग नवी तगमग कॉ. कुमार शिराळकर