जानेवारी २०१७

  1. जातिअंत : विचार आणि व्यवहार सचिन गरुड 3
  2. भारतीय चर्चापद्धती : 5
    चरकसंहिता : वाद आणि वादपरिभाषा   श्रीनिवास हेमाडे 11
  3. चलनबंदी : एक अर्थाभ्यासीय दृष्टिकोन : 2 आनंद मोरे 20
  4. काश्मीरचे वर्तमान : 2 सुरेश खैरनार 34
  5. दोन टिपणे  : 1. मी! डिजिटल! होणार! नाही! 2. जुने नाटक : चौथी फेरी नंदा खरे 42
  6. कविता : आम्ही का जावं पाकिस्तानात ? डॉ. मुकेश कुमार 46